Čo je regresná terapia?

   

    Regresná terapia je asociatívna technika,ktorá nám umožňuje zistiť a pochopiť naše konanie a psychické a fyzické pocity v prítomnosti .

 

    Tým, že zistíme, kedy a pri akej udalosti sa tieto vzorce konania a pocitov dostali do podvedomia a ich uvedomením si, a zároveň aj uvedomením si ich prepojenia s prítomnosťou, dostávame možnosť začať žiť slobodne a naplno v prítomnosti.

    Pri regresnej terapii, v závislosti od druhu riešeného problému, môžeme tiež pomôcť nájsť riešenie vytvorením korektívnej udalosti, teda totožnej udalosti, ktorá stojí pri vzniku našich problémov, v terapii ale rozšírenú o komentár.

 

    Regresná terapia je alternatívna terapia založená na znalostiach fungovania ľudskej pamäti, psychiky a tela a na tom, že mnohé problémy, psychické aj fyzické, súvisia s niečím, čo človek prežil v minulosti, napr.stresujúcu udalosť, traumu, ktorá je uložená v našej podvedomej pamäti, a hoci si neuvedomujeme túto informáciu v našom podvedomí, vplýva na nás – po psychickej a aj fyzickej stránke.Veľa takýchto informácií ovplyvňuje nevedomky naše konanie a náš život, problém ale nastáva, ak nás nejakým spôsobom niektoré z nich blokujú, či už psychicky (fóbie, strachy, neschopnosť nejakého konania, depresie, vzťahové problémy ...), alebo fyzicky (bolesti, rôzne zdravotné problémy ), a my máme pocit, že nemôžeme svoj život žiť naplno. Na podobnú udalosť alebo situáciu, s ktorou sa stretneme v prítomnosti, naše telo alebo psychika zareaguje tak, ako zareagovali niekedy v minulosti pri obdobnej situácii. Najčastejšie sú to udalosti z nášho ranného detstva, prípadne z prenatálneho obdobia alebo z pôrodu, ktoré nás podvedome ovplyvňujú, hoci si to my neuvedomujeme.