Cieľ terapie

 

Cieľom terapie je pomocť klientovi, aby našiel tú správnu cestu na vyriešenie jeho problémov za použitia rôznych techník :

 

Pri použití základnej techniky je cieľom vytvorenie korektívnej udalosti totožnej s udalosťou , ktorá je príčinou problémov, avšak v terapeutickom procese vytvorená udalosť bude na rozdiel od pôvodnej rozšírená o komentár k udalosti.

Pri použití Prenatálnej techniky je cieľom pochopiť a prijať vzorce správania rodičov a okolia v našom prenatálnom období a pôrode, ktoré ovplyvňujú naše konanie v prítomnosti.

Pri použití techniky Detstva je cieľom poznanie a prijatie „vnútorného dieťaťa“.

Pri Vzťahovej technike a Archetypálnej technike je cieľom pochopiť a prijať začiatok a priebeh kola utrpenia, ktoré prežívame v danom vzťahu s osobou, vecou, udalosťou alebo javom, resp. pri riešení daného archetypu.