Regresná terapia je technika,ktorá nám umožňuje zistiť a pochopiť naše konanie a psychické a fyzické pocity v prítomnosti  

    Tým, že zistíme, kedy a pri akej udalosti sa tieto vzorce konania a pocitov dostali do podvedomia a ich uvedomením si, a zároveň aj uvedomením si ich prepojenia s prítomnosťou, dostávame možnosť začať žiť slobodne a naplno v prítomnosti.

    Pri regresnej terapii, v závislosti od druhu riešeného problému, môžeme tiež pomôcť nájsť riešenie vytvorením korektívnej udalosti, teda totožnej udalosti, ktorá stojí pri vzniku našich problémov, v terapii ale rozšírenú o komentár.